Vés al contingut

Què són les Pèrgoles Bioclimàtiques Fotovoltaiques

Les pèrgoles bioclimàtiques fotovoltaiques són la unió d’una Pèrgola Bioclimàtica amb un sistema fotovoltaic integrat a les lames que permet generar energia sostenible i renovable.

Beneficis

Als avantatges que ens ofereixen les pèrgoles bioclimàtiques s’hi afegeix la possibilitat d’aprofitar la llum del sol com a font de producció d’energia gràcies a la utilització de mòduls fotovoltaics monocristal·lins connectats entre si.

Amb la orientació a 0º s’assoleix la màxima protecció dels agents atmosfèrics.

La orientació de les fulles optimitza l´angle d´incidència dels raigs solars garantint el millor rendiment energètic.

Amb les fulles a 90 º en ambient subjacent s’aconsegueix el microclima ideal gràcies a la ventilació natural.

El tipus de connexió a la xarxa de subministrament elèctric pot ser de tres tipus:

1. INTERCANVI IN SITU-GRID CONNECTED: Preveu la connexió a la xarxa de subministrament elèctric. La producció elèctrica és capaç de cobrir, total o parcialment, la demanda energètica de l’usuari.

2. AMB ACUMULACIÓ-STAND ALONE: No preveu la connexió a la xarxa de subministrament elèctric. La producció energètica s’acumula en bateries específiques capaces de compensar la demanda energètica de l’usuari.

3. HÍBRID-HYBRID (intercanvi + acumulació): Amb la instal·lació híbrida genera energia per a si mateixa i per a la casa, l’acumula en una bateria i/o cedeix l’excés a la xarxa de subministrament elèctric.


Característiques tècniques

PANELL FOTOVOLTAIC TIPUS A:

 • • Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb una eficiència del 18,6%.
 • Mides en cm: 125×14,5x,0,5Ccm.
 • Potència màxima (Pmax): 25 W.
 • Voltatge de circuit obert (Voc): 30,6 V.
 • Voltatge a la màxima potència (Vmp): 26 V.
 • Corrent de curtcircuit (Isc): 1,02 A.
 • Corrent a la màxima potència (Imp): 0,97 A.
 • Temperatura de funcionament: -40 ÷ +80 °C.
 • Rendiment: després de 10 anys ≥ 90%, després de 15 anys ≥ 80%.
 • Grau de protecció Ipx6.

PANELL FOTOVOLTAIC TIPUS B:

 • • Mòdul fotovoltaic monocristal·lí amb una eficiència del 18,6%.
 • Mides en cm: 182×14,5×0,5cm.
 • Potència màxima (Pmax): 37 W (*).
 • Voltatge de circuit obert (Voc): 30,6 V.
 • Voltatge a la màxima potència (Vmp): 26 V.
 • Corrent de curtcircuit (Isc): 1,54 A.
 • Corrent a la màxima potència (Imp): 1,42 A.
 • Temperatura de funcionament: -40 ÷ +80 °C.
 • Rendiment: després de 10 anys ≥ 90%, després de 15 anys ≥ 80%.
 • Grau de protecció Ipx6.