Vés al contingut

Què són les Veles Tensades

Les veles tensades són cobertes tèxtils, formades per un cable d’acer inoxidable perimetral amb grillons i sistema de carraques, que minimitzen la necessitat d’instal·lar una estructura permetent fer una instal·lació senzilla amb ancoratges lleugers.

Versatilitat de les Veles Tensades

Permeten crear espais tancats i climatitzats, però també espais oberts molt confortables. Al afegir protecció solar i impermeabilitat, donen una imatge espectacular i atractiva a cada espai.

Totalment adaptable

Són la solució ideal per a habilitar espais decoratius i es fan completament a mida, podent ser de diferents formes (regulars o irregulars) i adaptant-se a qualsevol arquitectura.

Grans dimensions

Poden ser de diferents mides (petites, mitjanes o grans). A més, es poden fixar a pals, parets o façanes i poden col·locar-se a diferents alçades.