Estructures per a panells solars

A Transol pensem que el futur està en les energies netes. És per aquest motiu que, des de fa alguns anys, hem estat desenvolupant el disseny d’estructures de fusta especialment fabricades per suportar un sistema de plaques solars fotovoltaiques.

D’aquesta manera, donem solució a la limitació d’espai a la teulada que hi ha a molts habitatges i a aquelles persones que volen dimensionar la seva instal·lació podent així augmentar el nombre de plaques solars per tal de generar més energia.